Calon Lan

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau man,
Gofyn rwyf am galon hapus,
Calon onest, calon lan
Tom and Max joined the choirs at Wembley in 1999

Chorus
Calon lan yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos,
Does ond calon lan all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos

Pe dymunwn olud bydol,
Chwim adenydd iddo sydd:
Golud calon lan rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd

Chorus

Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd can
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi imi galon lan

Chorus