DVD IMDB 3.7
The Interceptor
 (2009)
In Collection
#537

Seen It:
Yes
Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi, Thriller
USA  /  English

Aleksandr Baluev Georgiy Kurylo
Andrey Chubchenko
Aleksey Dmitriev
Valeri Guryev Infarkh
Tina Kandelaki
Anna Khodush Kristina
Olga Kovaleva
Anton Makarsky
Tatyana Meshcherkina
Dmitry Mikhin

Director Konstantin Maximov
Producer Vasiliy Golovachev; Julia Orlova
Writer Vasiliy Golovachev

Edition Details
Barcode 5055201810403
Region Region 1
Nr of Disks/Tapes 1